מידע על החסכון השנתי<a href="/Sachar/EnforcementUnit/Documents/Annual%20saving%20the%20public%20purse.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png" />Annual saving the public purse.pdf</a>מידע על החסכון השנתימידע וקישורים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b66216
מענקי מקצועות במצוקה ומקצועות במצוקה בפריפריה לרופאים בגין שנת 2016<a href="/Sachar/Pages/GrantForProfessionInTrouble.aspx">מענקי מקצועות במצוקה ומקצועות במצוקה בפריפריה בגין 2016</a>מענקי מקצועות במצוקה ומקצועות במצוקה בפריפריה לרופאים בגין שנת 2016מידע וקישורים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b6625
תארים מוכרים לענייני שכר במקצועות הבריאות <a href="/Sachar/Pages/degrees.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תארים מוכרים לענייני שכר במקצועות הבריאות</a>תארים מוכרים לענייני שכר במקצועות הבריאות מידע וקישורים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b66224
מילון מונחים<a href="/Sachar/Pages/glossaryofterms.aspx" title="מילון מונחים">glossaryofterms.aspx</a>מילון מונחיםמידע וקישורים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b6623
מנהלת הגמלאות<a href="http://www.gimlaim.mof.gov.il/mof/gimlaim" target="_blank" title="מנהלת הגמלאות">gimlaim</a>מנהלת הגמלאותמידע וקישורים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b6629
אתר בית הדין לעבודה<a href="http://elyon1.court.gov.il/heb/avoda/AvodaHomePage.htm" target="_blank" title="אתר בית הדין לעבודה">AvodaHomePage.htm</a>אתר בית הדין לעבודהמידע וקישורים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b6624
רשימת גופים נתמכים<a href="/Sachar/Documents/List%20of%20supported%20entities.xls" target="_blank" title="רשימת גופים נתמכים">רשימת%20גופים%20ציבוריים2011מעודכן.xls</a>רשימת גופים נתמכיםמידע וקישורים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b66211
הממונים על השכר לדורותיהם<a href="/Sachar/about/Pages/SupervisorForTheFormer.aspx" target="_blank">Supervisor for the former.aspx</a>הממונים על השכר לדורותיהםמידע וקישורים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b66223
מערכת שכר ותנאי שירות בחו"ל<a href="http://shotash.mof.gov.il/doc/sachar/shotash.nsf" target="_blank" title="מערכת שכר ותנאי שירות בחו"ל">shotash.nsf</a>מערכת שכר ותנאי שירות בחו"ליישומים מקוונים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b6621
מערכת אביב -דוחות שנתיים<a href="https://s-report.mof.gov.il/" target="_blank" title="מערכת אביב -דוחות שנתיים">https://s-report.mof.gov.il/</a>מערכת אביב -דוחות שנתייםיישומים מקוונים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b6622
מערכת חוזרי הממונה<a href="http://hozrim.mof.gov.il/doc/sachar/sachar_hozrim.nsf" target="_blank" title="מערכת חוזרי הממונה">sachar_hozrim.nsf</a>מערכת חוזרי הממונהיישומים מקוונים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b6627
סימולטור פרישה<a href="https://simulator-prisha.mof.gov.il/login.aspx" target="_blank" title="סימולטור פרישה">login.aspx</a>סימולטור פרישהיישומים מקוונים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b6628
עוז לתמורה <a href="/Sachar/wageagreements/Documents/AgreementCourageToChange.pdf" target="_blank" title="עוז לתמורה">AgreementCourageToChange.pdf</a>עוז לתמורה הסכמים מרכזיים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b66217
הסכם המסגרת 2011<a href="/Sachar/wageagreements/Documents/Misgeret_2011.pdf" target="_blank" title="הסכם המסגרת 2011">Misgeret_2011.pdf</a>הסכם המסגרת 2011הסכמים מרכזיים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b66213
הליך השימוע והחלטת הממונה<a href="/Sachar/EnforcementUnit/Pages/HearingAndDecisionProcess.aspx">HearingAndDecisionProcess.aspx</a>הליך השימוע והחלטת הממונההסכמים מרכזיים{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b66221
דוח השנתי של הממונה על השכר <a href="http://hsgs.mof.gov.il/PublishedReports.aspx" target="_blank" title="דוח השנתי של הממונה על השכר">http://hsgs.mof.gov.il/</a>דוח השנתי של הממונה על השכר דוחות{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b66225
מצגת-הדוח השנתי של ממונה על השכר <a href="/Sachar/Documents/מצגת-הדוח%20השנתי%20של%20ממונה%20על%20השכר%202014.pdf" target="_blank">מצגת-הדוח השנתי של ממונה על השכר 2014.pdf</a>מצגת-הדוח השנתי של ממונה על השכר דוחות{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b66230
דוחות גופים ציבוריים <a href="http://hsgs.mof.gov.il/ReportPage.aspx?ReportName=PublicEntitiesReports/EntitiesTypeSalariesData" target="_blank">ReportPage.aspx</a>דוחות גופים ציבוריים דוחות{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b66226
דוח חריגות השכר לכאורה בגופים ציבוריים לשנת 2013<a href="/ReportsAndReviews/Documents/DochHarigotSachar.pdf" target="_blank" title="דוח חריגות השכר לכאורה בגופים ציבוריים לשנת 2013">DochHarigotSachar.pdf</a>דוח חריגות השכר לכאורה בגופים ציבוריים לשנת 2013דוחות{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b66227
לכל הדוחות<a href="http://hsgs.mof.gov.il/HomePage.aspx" target="_blank" title="לכל הדוחות">HomePage.aspx</a>לכל הדוחותדוחות{64fad901-ebdf-4bdc-b0fb-f6b28b896d0b}63e04ac8-007a-4247-9423-dbf78af9b66228

צור קשר