דוח השקעות חברות ביטוחhttp://mof.gov.il/hon/insurance/Pages/hashkaot.aspxדוח השקעות חברות ביטוח
הרכב נכסיםhttp://mof.gov.il/hon/Pension/Pages/Order-properties.aspxהרכב נכסים

מאגר נותני שירותי מטבע

​​​​​​​​​​​​​​