ארגונים יציגים

ארגון עובדיםארגון עובדים
ארגון בו חברים עובדים (שכירים בעיקר), אשר אחת ממטרותיו ​
לייצג את העובדים ולטפל בעניינים הנוגעים לשכרם, תנאי עבודתם ויחסי העבודה עם מעסיקים או ארגוני מעסיקים. המחוקק לא קבע הגדרה למונח "ארגון עובדים".

בפסק דין "עמית", קבע בית המשפט הגבוה לצדק, כי עיקר עניינו של ארגון עובדים "במשא ומתן קיבוצי עם המעביד, לצורך הקביעה של תנאי העבודה בהסכם קיבוצי".
 
ארגון עובדים יציג
ארגון הכשיר לחתום על הסכמים קיבוציים מיוחדים או כלליים. הדרישות להכרה בארגון כיציג לעניין האפשרות לחתום על הסכמים כאמור לעיל מוגדרת בסעיפים 3 ו - 4 לחוק הסכמים קיבוציים.
 

ארגוני עובדים יציגים במגזר הציבורי

 • הסתדרות העובדים הכללית החדשה
 • ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י)
 • ההסתדרות העובדים הלאומית
 • הסתדרות המורים בישראל
 • ארגון המורים בבתי הספר העל- יסודיים, בסמינרים ובמכללות
 • ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות ובטכניון
 • ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות
 • ארגון סגל המחקר במערכת הבטחון
 • ארגון סגל המחקר האזרחי

 

ארגון מעסיקים

ארגון שמאוגדים בו יחידים או חברות המעסיקים עובדים ושעל מטרותיו נמנים - טיפול בתנאי העבודה של העובדים המועסקים על ידי המעסיקים, חברי הארגון;  הסדרת היחסים שבין חברי הארגון לבין עובדיהם וארגוני עובדים. 

ארגוני מעסיקים במגזר הציבורי

 • מרכז השלטון המקומי
 • מרכז המועצות האזוריות
 • חבר המועצות הדתיות (מאגד תחתיו ומייצג את כלל המועצות הדתיות)

 

על ארגוני המעסיקים במגזר הפרטי נמנים

 • התאחדות התעשיינים
 • לשכת המסחר תל אביב, איגוד לשכות המסחר

 

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים הינה ארגון גג של ארגוני מעסיקים והיא אינה כשירה לחתום על הסכמים קיבוציים, אלא אם הוסמכה לכך על ידי ארגוני המעסיקים או שאלו צרפו חתימתם  להסכם. לשכת התיאום מאגדת תחת גג אחד את רוב רובם של ארגוני המעסיקים בסקטור הפרטי.

 

דירוגים הנכללים בהסתדרות הכללית החדשה

 • אחים ואחיות
 • ביו כימאים ומיקרו ביולוגים
 • מח"ר
 • מהנדסים
 • הנדסאים וטכנאים
 • פסיכולוגים
 • עו"ס
 • וטרינרים
 • דירוג מנהלי- עובדי מדינה
 • סטודנטים לרפואה
 • נוער עובד (שוליות ועובדים צעירים)
 • מתמחים במשפטים
 • רנטגנאים
 • פיזוטרפיסטים
 • מקצועות פארא רפואיים
 • מרפאים בעיסוק
 • רוקחים
 • פרקליטים
 • השירות המשפטי (משפטנים)
 • עיתונאים
 • מפקחים ימיים
 • מקצ"ט (מקצועות טכניים)
 • סטודנטים
 • דירוג אחיד (עובדי המנהל והשירותים במגזר הציבורי)