נתוני שכר כללים
חיפוש

 נתוני שכר כללים 

נתוני שכר 
סקירה וניתוח של מדיניות השכר והצגת נתוני שכר מרכזיים  
 
 מאגר גופים נתמכים ומתוקצבים  

רשימת הגופים הנתמכים והמתוקצבים

גרף/דו"ח השינוי בשכר ריאלי סקטור ציבורי מול עסקי  

הצגת השינוי בשכר הריאלי בין הסקטור הציבורי לעסקי החל משנת 1980

מדד המחירים לצרכן שכר ושינויים בשכר-באופן חודשי  

 סקירת השינויים בשכר הממוצע באופן חודשי ותצוגה גרפית של הנתונים

סקירת שביתות בישראל ובעולם  

סקירת שביתות בישראל ובעולם

דו"ח ועדת זוסמן - 1989  

דו"ח ועדת זוסמן משנת 1989

עידוד מצוינות במגזר הציבורי  

עידוד מצוינות במגזר הציבורי-מר מוטי שפירא 

ניתוח נתוני השכר השנתי - 2013  

ניתוח נתוני שכר עיקריים ומדיניות השכר

השוואת שכר נשים לעומת שכר גברים בשירות המדינה  

השוואת שכר נשים לעומת שכר גברים בשירות המדינה

שכר בכירים-2013  

טבלת שכר בכירים בשירות הציבורי לשנת 2013
אגף השכר - דף הבית