דו"ח הממונה -מגזר ציבורי (2010)
חיפוש

 דו"ח הממונה -מגזר ציבורי (2010) 

 
דו"ח הממונה - מגזר ציבורי (2010) 
 

מצ"ב, קישור למערכת ממוחשבת לניתוח נתוני הדו"ח השנתי של הממונה על השכר באוצר, בנוגע לגופים המתוקצבים והנתמכים בלבד (כ- 700 גופים ציבוריים).

 

htp://hsgs.mof.gov.il/

 

הערה:

1.  יוער, כי ישנם 2 דוחות:

     א. דו"ח גופים ציבוריים (המתייחס לכ-700 גופים המחולקים ל- 7 קבוצות: רשויות מקומיות, חברות 

         עירוניות, איגודי ערים, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים וגופים נתמכים).

     ב. דו"ח, עובדי משרדי הממשלה ועובדי ההוראה, בשירות המדינה.

 

 2.   באתר השכר, ניתן למצוא תחת הלשונית "דוחות מודפסים", את הדוחות המודפסים (גופים ציבוריים

       ומשרדי ממשלה).

 
אגף השכר - דף הבית