סדרת מפגשים בפייסבוק עם סגני אגף התקציבים

ביום ב', 30.03.15, בין 14:00-15:00, יתארח סגן הממונה על אגף התקציבים לתחומי נדל"ן ושלטון מקומי, ערן ניצן, בעמוד הפייסבוק של משרד האוצר וישיב על שאלות גולשים

סקירה כלכלית שבועית

אגף הכלכלן הראשי פרסם סקירה כלכלית שבועית. פרק המיקוד השבועי בסקירה עוסק במאזן התשלומים לרבעון האחרון של שנת 2014

ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים

פורסם דוח ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים לחודש פברואר 2015

חוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ₪

מידע על הוראת השעה מאפשרת לחוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ₪ למשוך את כספם בפטור ממס, החל מ-24 באפריל 2014 ועד ל-31 במרץ 2015

כלכלת ישראל ב 360°

אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מפרסם לראשונה מצגת שתאפשר מבט רחב על מגמות בכלכלת ישראל על פי שורה ארוכה של מדדים

 

 

מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה <a href="http://car.mof.gov.il/" target="_blank" title="מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה">http://car.mof.gov.il/</a>מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d17170
מחשבון עלות משכנתא <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Mortgage.aspx" target="_blank" title="מחשבון עלות משכנתא">Mortgage.aspx</a>מחשבון עלות משכנתא מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d18180
מחשבון ניהול תקציב <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Budget-Management.aspx" target="_blank" title="מחשבון ניהול תקציב">Budget-Management.aspx</a>מחשבון ניהול תקציב מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d19190
מחשבון עלות המינוס<a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Minus.aspx" target="_blank" title="מחשבון עלות המינוס">Minus.aspx</a>מחשבון עלות המינוסמידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d20200
מחשבון לזכויות ניצולי השואה<a href="http://zakaim.mof.gov.il/" target="_blank">http://zakaim.mof.gov.il/</a>מחשבון לזכויות ניצולי השואהמידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d49160
אפליקציית ביטוח בדרכים <a href="/about/Articles/Pages/RoadInsuranceApp.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />RoadInsuranceApp.aspx</a>אפליקציית ביטוח בדרכים מידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d350
המדריך לביטוח רכב<a href="http://mof.gov.il/carinsurance/" target="_blank" title="המדריך לביטוח רכב">http://mof.gov.il/carinsurance/</a>המדריך לביטוח רכבמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d770
חוק חופש המידע<a href="/Pages/FreeInfoLaw.aspx" target="_blank" title="חוק חופש המידע">חוק חופש המידע</a>חוק חופש המידעמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d880
הסכם ה - FATCA בין ישראל לארה"ב<a href="http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/" target="_blank" title="הסכם ה - FATCA בין ישראל לארה"ב">http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/</a>הסכם ה - FATCA בין ישראל לארה"במידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d4182
אמנות למניעת כפל מס<a href="http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/" target="_blank" title="אמנות למניעת כפל מס">http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/</a>אמנות למניעת כפל מסמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d4284
המדריך לביטוח דירה<a href="http://www.mof.gov.il/app_insurance/" target="_blank" title="המדריך לביטוח דירה">http://www.mof.gov.il/app_insurance/</a>המדריך לביטוח דירהמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d4375
דוח הממונה על השכר<a href="http://hsgs.mof.gov.il/" target="_blank" title="דוח הממונה על השכר">http://hsgs.mof.gov.il/</a>דוח הממונה על השכרמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d110
סקירת מצב המשק<a href="/ReportsAndReviews/Pages/SkirotMatzavMeshek.aspx">סקירות מצב המשק</a>סקירת מצב המשקמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d220
ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים<a href="/ReportsAndReviews/Pages/BitzoaTaktziv.aspx" target="_blank" title="ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים">ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים</a>ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסיםמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d530
סקירות ענף הנדל"ן למגורים<a href="/ReportsAndReviews/Pages/SkirotAnafNadlan.aspx">SkirotAnafNadlan.aspx</a>סקירות ענף הנדל"ן למגוריםמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d640
מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים <a href="https://itur.mof.gov.il/" target="_blank" title="מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים">https://itur.mof.gov.il/</a>מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים מידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d990
הגשת תלונה למפקח על הביטוח <a href="https://pe.mof.gov.il/SubmitComplaint.aspx" target="_blank" title="הגשת תלונה למפקח על הביטוח ">SubmitComplaint.aspx</a>הגשת תלונה למפקח על הביטוח מידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d12120
מידע על תלונות שהוגשו למפקח על הביטוח <a href="https://pniot.mof.gov.il/pages/entry.aspx" target="_blank" title="מידע על תלונות שהוגשו למפקח על הביטוח ">entry.aspx</a>מידע על תלונות שהוגשו למפקח על הביטוח מידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d13130
גמל - נט<a href="http://gemelnet.mof.gov.il/views/dafmakdim.aspx" target="_blank" title="גמל - נט">dafmakdim.aspx</a>גמל - נטמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d14140
פנסיה - נט<a href="http://pensyanet.mof.gov.il/Pensya/Pensya/UI/dafMakdim.aspx" target="_blank" title="פנסיה - נט">dafMakdim.aspx</a>פנסיה - נטמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d15191
תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשיז - 1957 <a href="http://hrights.mof.gov.il/forms/tvia_redifot1957_new.pdf" target="_blank" title="תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשיז - 1957">tvia_redifot1957_new.pdf</a>תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשיז - 1957 ניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d25250
בקשה לקבלת קצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות <a href="http://hrights.mof.gov.il/forms/tofes_bakasha_kitzba.pdf" target="_blank" title="בקשה לקבלת קצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות ">tofes_bakasha_kitzba.pdf</a>בקשה לקבלת קצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות ניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d26260
בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות <a href="/Documents/Vada_Refuit_4.pdf" target="_blank" title="בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות ">Vada_Refuit_4.pdf</a>בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות ניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d27270
טופס פטור מתשלום עבור תרופות<a href="http://hrights.mof.gov.il/forms/DrugsPtor.pdf" target="_blank">DrugsPtor.pdf</a>טופס פטור מתשלום עבור תרופותניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d46282
לכל הטפסים<a href="http://hrights.mof.gov.il/" target="_blank">http://hrights.mof.gov.il/</a>לכל הטפסיםניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d47284
הודעות ועדכונים <a href="http://hrights.mof.gov.il/" target="_blank" title="הודעות ועדכונים">http://hrights.mof.gov.il/</a>הודעות ועדכונים ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d21210
חוברת זכויות ניצולי השואה 2014<a href="http://hrights.mof.gov.il/forms/rights2014.pdf" target="_blank">rights2014.pdf </a>חוברת זכויות ניצולי השואה 2014ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d22220
אתר כל זכות <a href="http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94" target="_blank" title="אתר כל זכות">%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94</a>אתר כל זכות ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d23230
מחשבון לזכויות ניצולי השואה<a href="http://zakaim.mof.gov.il/" target="_blank">http://zakaim.mof.gov.il/</a>מחשבון לזכויות ניצולי השואהניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d51205
מרכז המידע<a href="http://hrights.mof.gov.il" target="_blank" title="מרכז המידע">hrights.mof.gov.il</a>מרכז המידעניצולי שואהצור קשר{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d29290
רישוי יחידים<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Individua-licensing/Pages/default.aspx" target="_blank" title="רישוי יחידים">default.aspx </a>רישוי יחידיםסוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d39420
רישוי תאגידים <a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/Corporate-licensing-procedures.aspx" target="_blank" title="רישוי תאגידים">PageNotFoundError.aspx</a>רישוי תאגידים סוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d40430
המסלקה הפנסיונית<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/Pensionclearance.aspx">Pensionclearance.aspx</a>המסלקה הפנסיוניתסוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d45440
מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינות<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/info.aspx" target="_blank" title="מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינות">Licensing-system-for-agents-and-advisors-Payment-exams.aspx</a>מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינותסוכנים ויועציםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d37400
מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/agentSearch.aspx" target="_blank" title="מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני">agentSearch.aspx </a>מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוניסוכנים ויועציםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d38410
הנחיות למעסיקים בזמן שביתה <a href="/Sachar/Pages/Guidelinesforemployersstrike.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Guidelinesforemployersstrike.aspx</a>הנחיות למעסיקים בזמן שביתה עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d32320
איך לנייד חיסכון פנסיוני <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Transfering-Pension-Saving-Checklist.aspx" target="_blank" title="איך לנייד חיסכון פנסיוני">Transfering-Pension-Saving-Checklist.aspx</a>איך לנייד חיסכון פנסיוני עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d33330
כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצבים<a href="/Sachar/Instructions/Pages/GeneralDeal.aspx" target="_blank" title="כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצבים">GeneralDeal.aspx </a>כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצביםעובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d34340
מילון מונחים בתחום השכר <a href="/Sachar/Pages/glossaryofterms.aspx" title="מיליון מונחים בתחום שכר">glossaryofterms.aspx</a>מילון מונחים בתחום השכר עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d36350
דרושים<a href="/ReportsAndReviews/Pages/wanted.aspx" target="_blank">wanted.aspx</a>דרושיםעובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d48445
הודעה למעסיקים - שינויים בדיווח לקופות גמל<a href="/hon/Consumer-Information/Pages/EmployersMessage.aspx">EmployersMessage.aspx</a>הודעה למעסיקים - שינויים בדיווח לקופות גמלעובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d52450
סימולטור פרישה <a href="https://simulator-prisha.mof.gov.il/login.aspx" target="_blank" title="סימולטור פרישה">login.aspx </a>סימולטור פרישה עובדים ומעסיקיםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d30300
מערכת חוזרי הממונה על השכר<a href="http://hozrim.mof.gov.il/doc/sachar/sachar_hozrim.nsf" target="_blank" title="מערכת חוזרי הממונה על השכר ">sachar_hozrim.nsf </a>מערכת חוזרי הממונה על השכרעובדים ומעסיקיםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d31310

צור קשר

עקבו אחרינו