סקירה כלכלית

אגף הכלכלן הראשי פרסם סקירה כלכלית שבועית הכוללת את סקירת ענף הנדל"ן למגורים לחודש דצמבר 2014

אומדן ביצוע תקציב וגירעון הממשלה ומימונו

פורסם אומדן ביצוע תקציב וגירעון הממשלה ומימונו לחודשים ינואר - דצמבר 2014

חוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ₪

מידע על הוראת השעה מאפשרת לחוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ₪ למשוך את כספם בפטור ממס, החל מ-24 באפריל 2014 ועד ל-31 במרץ 2015

נבחרת הדירקטורים לשנת 2015 יוצאת לדרך

רשות החברות הממשלתיות הודיעה על פתיחה בהליך לשנת 2015 לאיתור מועמדים לכהונה כדירקטורים מקצועיים בחברות הממשלתיות

כלכלת ישראל ב 360°

אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מפרסם לראשונה מצגת שתאפשר מבט רחב על מגמות בכלכלת ישראל על פי שורה ארוכה של מדדים

דוח הממונה על השכר לשנת 2013

הממונה על השכר פרסם את דו"ח הוצאות השכר בשירות המדינה ואת דו"ח הוצאות השכר בגופים הציבוריים לשנת 2013

עקבו אחרינו