מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה <a href="http://car.mof.gov.il/" target="_blank" title="מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה">http://car.mof.gov.il/</a>מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d17170
מחשבון עלות משכנתא <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Mortgage.aspx" target="_blank" title="מחשבון עלות משכנתא">Mortgage.aspx</a>מחשבון עלות משכנתא מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d18180
מחשבון ניהול תקציב <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Budget-Management.aspx" target="_blank" title="מחשבון ניהול תקציב">Budget-Management.aspx</a>מחשבון ניהול תקציב מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d19190
מחשבון דמי ניהול<a href="http://nihul.mof.gov.il/" target="_blank">מחשבון דמי ניהול</a>מחשבון דמי ניהולמידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d49160
מחשבון ביטוח דירה<a href="http://dira.mof.gov.il" target="_blank">dira.mof.gov.il</a>מחשבון ביטוח דירהמידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d53202
מחשבון ביטוח בריאות<a href="http://briut.mof.gov.il" target="_blank">briut.mof.gov.il</a>מחשבון ביטוח בריאותמידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d59144
איך בונים תקציב?<a href="/BudgetSite/statebudget/Pages/PlanningBudget.aspx">PlanningBudget.aspx</a>איך בונים תקציב?מידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d350
איך קוראים את דו"ח הפנסיה?<a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Pension-Report.aspx" target="_blank">Pension-Report.aspx</a>איך קוראים את דו"ח הפנסיה?מידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d760
חוק חופש המידע<a href="/Pages/FreeInfoLaw.aspx" target="_blank" title="חוק חופש המידע">חוק חופש המידע</a>חוק חופש המידעמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d880
אמנות למניעת כפל מס<a href="http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/" target="_blank" title="אמנות למניעת כפל מס">http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/</a>אמנות למניעת כפל מסמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d4284
מערכת פיסקלי דיגיטלי<a href="http://bit.ly/mofbudget" target="_blank">mofbudget</a>מערכת פיסקלי דיגיטלימידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d4348
היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית <a href="/ReportsAndReviews/Pages/LotteriesPermission.aspx">LotteriesPermission.aspx</a>היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית מידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d5847
דוח הממונה על השכר<a href="http://hsgs.mof.gov.il/" target="_blank" title="דוח הממונה על השכר">http://hsgs.mof.gov.il/</a>דוח הממונה על השכרמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d110
סקירה כלכלית שבועית<a href="/ChiefEcon/EconomyAndResearch/Pages/WeeklyReview.aspx">סקירה כלכלית שבועית</a>סקירה כלכלית שבועיתמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d220
דוח הכנסות המדינה<a href="/ChiefEcon/StateRevenues/StateRevenuesReport/Pages/default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />דוח הכנסות המדינה</a>דוח הכנסות המדינהמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d530
סקירות ענף הנדל"ן למגורים<a href="/ChiefEcon/EconomyAndResearch/Pages/RealEstateReview.aspx">סקירות ענף הנדל"ן למגורים</a>סקירות ענף הנדל"ן למגוריםמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d640
מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים <a href="https://itur.mof.gov.il/" target="_blank" title="מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים">https://itur.mof.gov.il/</a>מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים מידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d990
הגשת תלונה למפקח על הביטוח <a href="https://pe.mof.gov.il/SubmitComplaint.aspx" target="_blank" title="הגשת תלונה למפקח על הביטוח ">SubmitComplaint.aspx</a>הגשת תלונה למפקח על הביטוח מידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d12120
אתר מחיר למשתכן<a href="http://www.dira-il.co.il/" target="_blank">http://www.dira-il.co.il/</a>אתר מחיר למשתכןמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d13130
גמל - נט<a href="http://gemelnet.mof.gov.il/views/dafmakdim.aspx" target="_blank" title="גמל - נט">dafmakdim.aspx</a>גמל - נטמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d14140
פנסיה - נט<a href="http://pensyanet.mof.gov.il/Pensya/Pensya/UI/dafMakdim.aspx" target="_blank" title="פנסיה - נט">dafMakdim.aspx</a>פנסיה - נטמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d15142
קו הצדק הפנסיוני<a href="/hon/Pages/RedMail.aspx">RedMail.aspx</a>קו הצדק הפנסיונימידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d57145
תביעה לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז - 1957<a href="/hrights/Documents/tvia_redifot1957.pdf" target="_blank">tvia_redifot1957.pdf</a>תביעה לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז - 1957ניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d25250
תביעה לתגמול לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות<a href="/hrights/Documents/tofes_bakasha_kitzba.pdf" target="_blank">tofes_bakasha_kitzba.pdf</a>תביעה לתגמול לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאותניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d26260
בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות <a href="/hrights/Documents/Vada_Refuit_Elyona_No.pdf" target="_blank">Vada_Refuit_Elyona_No.pdf</a>בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות ניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d27270
בקשה לקבלת פטור מתשלום עבור תרופות<a href="/hrights/Documents/DrugsPtor.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png" />DrugsPtor.pdf</a>בקשה לקבלת פטור מתשלום עבור תרופותניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d46282
לכל הטפסים<a href="/hrights/Pages/Forms.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Forms.aspx</a>לכל הטפסיםניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d47284
הודעות ועדכונים <a href="/hrights/NewsAndUpdates/pages/default.aspx">NewsAndUpdates</a>הודעות ועדכונים ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d21210
חוברת זכויות ניצולי השואה 2015<a href="/hrights/SurvivorRights/Documents/rightsbooklet_2015.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png" />rightsbooklet_2015.pdf</a>חוברת זכויות ניצולי השואה 2015ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d22220
אתר כל זכות <a href="http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94" target="_blank" title="אתר כל זכות">%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94</a>אתר כל זכות ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d23230
מחשבון לזכויות ניצולי השואה<a href="http://zakaim.mof.gov.il/" target="_blank">http://zakaim.mof.gov.il/</a>מחשבון לזכויות ניצולי השואהניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d51225
שאלות ותשובות<a href="/hrights/Pages/FAQ.aspx">FAQ.aspx</a>שאלות ותשובותניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d55226
יוצאי צפון אפריקה ואלג'יריה ועובדי כפייה<a href="/hrights/NewsAndUpdates/Pages/Mess_20151206.aspx">Mess_20151206.aspx</a>יוצאי צפון אפריקה ואלג'יריה ועובדי כפייהניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d56228
מרכז מידע טלפוני<a href="/hrights/Pages/ContactUs.aspx">ContactUs.aspx</a>מרכז מידע טלפוניניצולי שואהצור קשר{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d29290
סניפי קבלת קהל ומרכזי מידע ניידים<a href="/hrights/Pages/Branches.aspx">Branches.aspx</a>סניפי קבלת קהל ומרכזי מידע ניידיםניצולי שואהצור קשר{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d54291
רישוי יחידים<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Individua-licensing/Pages/default.aspx" target="_blank" title="רישוי יחידים">default.aspx </a>רישוי יחידיםסוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d39420
רישוי תאגידים <a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/Corporate-licensing-procedures.aspx" target="_blank" title="רישוי תאגידים">PageNotFoundError.aspx</a>רישוי תאגידים סוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d40430
המסלקה הפנסיונית<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/Pensionclearance.aspx">Pensionclearance.aspx</a>המסלקה הפנסיוניתסוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d45440
מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינות<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/info.aspx" target="_blank" title="מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינות">Licensing-system-for-agents-and-advisors-Payment-exams.aspx</a>מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינותסוכנים ויועציםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d37400
מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/agentSearch.aspx" target="_blank" title="מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני">agentSearch.aspx </a>מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוניסוכנים ויועציםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d38410
משרות פתוחות בבנק האסייתי להשקעות בתשתיות <a href="/ReportsAndReviews/Pages/AIIB_Jobs.aspx">AIIB_Jobs.aspx</a> משרות פתוחות בבנק האסייתי להשקעות בתשתיות עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d32320
איך לנייד חיסכון פנסיוני <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Transfering-Pension-Saving-Checklist.aspx" target="_blank" title="איך לנייד חיסכון פנסיוני">Transfering-Pension-Saving-Checklist.aspx</a>איך לנייד חיסכון פנסיוני עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d33330
כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצבים<a href="/Sachar/Instructions/Pages/GeneralDeal.aspx" target="_blank" title="כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצבים">GeneralDeal.aspx </a>כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצביםעובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d34340
מילון מונחים בתחום השכר <a href="/Sachar/Pages/glossaryofterms.aspx" title="מיליון מונחים בתחום שכר">glossaryofterms.aspx</a>מילון מונחים בתחום השכר עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d36350
דרושים<a href="/ReportsAndReviews/Pages/wanted.aspx" target="_blank">wanted.aspx</a>דרושיםעובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d48445
הודעה למעסיקים - שינויים בדיווח לקופות גמל<a href="/hon/Consumer-Information/Pages/GemelReportingChanges.aspx">EmployersMessage.aspx</a>הודעה למעסיקים - שינויים בדיווח לקופות גמלעובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d52450
סימולטור פרישה <a href="https://simulator-prisha.mof.gov.il/login.aspx" target="_blank" title="סימולטור פרישה">login.aspx </a>סימולטור פרישה עובדים ומעסיקיםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d30300
מערכת חוזרי הממונה על השכר<a href="http://hozrim.mof.gov.il/doc/sachar/sachar_hozrim.nsf" target="_blank" title="מערכת חוזרי הממונה על השכר ">sachar_hozrim.nsf </a>מערכת חוזרי הממונה על השכרעובדים ומעסיקיםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d31310
לקראת יום ירושלים תשע"ו, נחתם ההסכם בין משרד ירושלים למשרד האוצרלקראת יום ירושלים תשע"ו, נחתם ההסכם בין משרד ירושלים למשרד האוצרהודעות דובר{06b8884c-e5fd-459c-a801-a14eacf611c7}40198bcb-4871-4cdb-80b3-7df4079b37562342

צור קשר

עקבו אחרינו