משרד האוצר

שיעורי ריבית חשכ"ל

בתוקף החל מה-28/8/2014
סוג הריביתחודשישנתי
חשכ"ל0.1458%1.75%
בגין איחורים0.5208%6.25%
פיגורים0.6875%8.25%
הוועדה לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

רצועת החדשות

  • תקציב המדינה 2013-2014
  • אתר התמיכות הממשלתי

מידע לקהלי יעד

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר

כלל הציבורכלל הציבור

כל המידע והשירותים עבור שכירים, עובדי מדינה, גמלאים ועוד...

 
מענק עבודה

בעלי מקצועבעלי מקצוע

כל המידע והשירותים עבור מייצגים, סוכני מכס, סוכני ביטוח ועוד...

 

עסקיםעסקים

כל המידע והשירותים עבור בעלי עסקים ומעסקים, יבואנים, יצואנים ועוד...