דרושים באגף תקציבים
חיפוש

 דרושים באגף תקציבים 

דרושים 

    אגף התקציבים במשרד האוצר מזמין אתכם לקחת חלק בהובלת התהליכים המרכזיים בכלכלה בישראל.
    דרושים רפרנטים למגוון תפקידים
    > שותפות בתכנון, גיבוש ויישום מודלים כלכליים, ורפורמות מבניות

> שותפות לבנייה וניהול של תקציב המדינה

> ניהול פגישות ומשא ומתן עם גורמים בכירים במגזר הממשלתי, הציבורי והעסקי

 

קריירה באגף התקציבים

אגף התקציבים מציע משרות אטרקטיביות ומאתגרות לכלכלנים המעוניינים להיות שותפים בעיצוב המדיניות הכלכלית של ישראל.

אודות אגף התקציבים ותפקידיו

אגף התקציבים פועל כיחידה מקצועית ומרכזית במשרד האוצר. האגף מעסיק כ-50 כלכלנים וכלכלניות.

לאגף שני תפקידים עיקריים:
תקציב המדינה
: הכנת תקציב המדינה, הגשתו לאישור הממשלה והכנסת, יישום מדיניות הממשלה בתחום תקציב המדינה, ליווי משרדי הממשלה במהלך שנת התקציב וביצוע שינויים והתאמות בתקציב במהלכה.
מדיניות מאקרו כלכלית: גיבוש המדיניות המאקרו כלכלית של הממשלה בתחומים השונים של פעילותה, והגשתה לאישור מקבלי ההחלטות.

בנוסף לפעילות השוטפת בתחומי התקציב, פועלים הכלכלנים באגף, באמצעות ייזום וגיבוש רפורמות מבניות, להשגת יעדים כלכליים, ובראשם צמיחה כלכלית ועליה ברמת החיים; זאת באמצעות קידום התחרות במשק, עידוד התעסוקה ,חיזוק אוכלוסיות חלשות, שיפור מערכי הרגולציה, פיתוח תשתיות וייעול השירות הציבורי.

העבודה באגף התקציבים

העבודה באגף התקציבים ייחודית מגוונת ומאתגרת:
היא משלבת ביצוע פעולות בתחום התקציב השוטף, לצד יזום וגיבוש רפורמות מבניות בשווקים השונים, תוך השתתפות בפגישות ודיונים בישיבות הממשלה, בכנסת ובמשרדי הממשלה השונים.

העבודה באגף מאפשרת חשיפה לגורמים רבים במשק הישראלי, הן בסקטור הציבורי והן בסקטור הפרטי. בעבודה פוטנציאל לקידום מקצועי ואישי.

 

משרת ראש ענף (כלכלן תקציבים)

מספר המכרז: 23913 - פומבי - קיבוצי

מקום העבודה: משרד האוצר, אגף תקציבים, ירושלים

דירוג: 011 מח"ר

דרגה: 39-36 של הדירוג 011 מח"ר

תאריך פרסום המכרז: 25.06.2013

תאריך סיום המכרז: 04.07.2013

תאור התפקיד:

מדובר בתפקיד מגוון ומרתק בעל פוטנציאל השפעה רב, הכולל, בין השאר, עיסוק בנושאים הבאים:    

> מנהל מו"מ עם הנהלות המשרדים ומקיים קשר ישיר ושוטף עם מוסדות שבתחום אחריותו.
> עוסק בתקציבי המשרדים עיבודם והכנתם, מנהל התכתבות ונותן
אישורים תקציביים למשרדים שבטיפולו.
> משתתף וקובע הקצאת המקורות במשק
לענפים או לענף שבתחום אחריותו.
> חבר בועדות ממשלתיות ובדירקטוריון של חב'
ממשלתיות.
> מייצג אגף התקציבים בפני המשרדים הממשלתיים ובפני דרגים גבוהים
באוצר.
> אוסף , מאתר ומנתח נתונים משקיים, כלכליים וסטטיסטיים שבתחום
טיפולו.
> מבצע בדיקות ארגוניות וכלכליות. מכין אישורים תקציביים.
> מבצע
פעולות דומות לפי דרישה.

 

 

 

 

דרישות המשרה:

השכלה: כלכלה, תואר ראשון

כישורים אישיים: כושר לשקול ולשפוט במסגרת התפקיד, כושר ניהול משא ומתן

שפות: ידיעת השפה האנגלית (קריאת ספרות מקצועית), כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית.

 

המשרה מומלצת לכל כלכלן המעוניין להשפיע על עתידה של המדינה ולקחת חלק בקביעת המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל.

איך מגישים מועמדות למשרה?

פרטים אודות המכרז וטפסים רלבנטיים ניתן למצוא באתר נציבות שירות המדינה.

משרד האוצר - דף הבית אגף תקציבים - דף הבית