רשות מקרקעי ישראל
חיפוש

 רשות מקרקעי ישראל 

מנהל מקרקעי ישראל 

הצעת תקציב רשות מקרקעי ישראל לשנות הכספים 2014-2013 (סעיף 98)  מסתכמת ב- 6.97 מיליארד ש"ח ב 2013  וב- 6.92 מיליארד ש"ח ב 2014.  בשנים 2014-2013 תועמד לרשותה של הרשות הרשאה להתחייב בגובה של כ- 1.7 מיליארד ש"ח בכל שנה.

המידע המלא
 
נושא מידע ונתונים
 
עיקרי התקציב - רשות מקרקעי ישראל  
 
הצעת התקציב - רשות מקרקעי ישראל  
 
הוראות התקציב לשנת 2013 
 
הוראות התקציב לשנת 2014 
 
סעיף 98 שאילתא לסכומי תקציב 2013 - פירוט רשות מינהל מקרקעי ישראל 
 
סעיף 98 שאילתא לסכומי תקציב 2014 - פירוט רשות מינהל מקרקעי ישראל 
 
משרד האוצר - דף הבית אגף תקציבים - דף הבית