צור קשר

רשות מקרקעי ישראל

הצעת תקציב רשות מקרקעי ישראל לשנות הכספים 2014-2013 (סעיף 98)  מסתכמת ב- 6.97 מיליארד ש"ח ב 2013  וב- 6.92 מיליארד ש"ח ב 2014.  בשנים 2014-2013 תועמד לרשותה של הרשות הרשאה להתחייב בגובה של כ- 1.7 מיליארד ש"ח בכל שנה.