תקציב המדינה 2011-2012
חיפוש
מערכת שאילתות מקוונת לתקציב המדינה

 תקציב המדינה 2011-2012  

תקציב 2011-2012 

פניה לגולש

במסגרת אתר משרד האוצר עומדת לרשותך מערכת מקוונת המכילה את עיקרי הצעת תקציב המדינה לשנת 2011-2012 וכן הצעת התקציב של כל אחד ממשרדי הממשלה, שהוכנו זה עתה בידי אגף התקציבים באוצר, על פי החלטות הממשלה וסדרי העדיפויות של משרדי הממשלה. לנוחיותך, האתר כולל מערכת שאילתות המאפשרת חיפוש מהיר על פי דרישותיך.

מערכת מידע זו תאפשר לאזרחי המדינה לקבל מידע נרחב באשר לשימוש שהממשלה עושה בתקבולי המסים, ולהרחיב בכך את הדיון הציבורי בנושא מרכזי זה. מסמכי התקציב הועברו לאתר האינטרנט בסיוע יחידת המיכון בחשב הכללי.

בנוסף, באתר משרד האוצר מפורסמות סקירות כלכליות על מצב המשק ונתונים מקרו כלכליים. סקירות אלה מעודכנות מעת לעת.

גלישה נעימה,

אודי ניסן

הממונה על התקציבים

משרד האוצר

 

 
נושא מידע ונתונים
 
עיקרי התקציב לשנת 2011-2012 - הקובץ המלא 
 
עיקרי התקציב לשנת 2011-2012 - הקובץ המלא 
 
חוק ההסדרים 
 
נספח לתקציב - סקירת ההתפתחויות הכלכליות במשק 
 
משרד האוצר - דף הבית אגף תקציבים - דף הבית