צור קשר

משרד הבריאות

​הצעת התקציב הרגיל של משרד הבריאות לשנת הכספים 2011 מסתכמת בכ-19.9 מיליארד ש"ח בהוצאה נטו וב-3.3 מיליארד ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. הצעת התקציב הרגיל של משרד הבריאות לשנת הכספים 2012 מסתכמת ב-20.6 מיליארד ש"ח בהוצאה נטו וב-3.3 מיליארד ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.
תקציב הפיתוח של משרד הבריאות לשנת הכספים 2011 עומד על 317.8 מיליון ש"ח בהוצאה נטו ו-77.4 מיליון ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. בשנת 2012 עומד תקציב הפיתוח של המשרד על 310.5 מיליון ש"ח בהוצאה נטו ו 77.4 מיליון ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.
תקציב בתי החולים הממשלתיים הכלליים (הכנסה והוצאה) מסתכם בכ-7.2 מיליארד ש"ח ובכ-7.3 מיליארד ש"ח בהתאמה.