משרד הבריאות
חיפוש

 משרד הבריאות 

 

הצעת התקציב הרגיל של משרד הבריאות לשנת הכספים 2011 מסתכמת בכ-19.9 מיליארד ש"ח בהוצאה נטו וב-3.3 מיליארד ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. הצעת התקציב הרגיל של משרד הבריאות לשנת הכספים 2012 מסתכמת ב-20.6 מיליארד ש"ח בהוצאה נטו וב-3.3 מיליארד ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.
תקציב הפיתוח של משרד הבריאות לשנת הכספים 2011 עומד על 317.8 מיליון ש"ח בהוצאה נטו ו-77.4 מיליון ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. בשנת 2012 עומד תקציב הפיתוח של המשרד על 310.5 מיליון ש"ח בהוצאה נטו ו 77.4 מיליון ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.
תקציב בתי החולים הממשלתיים הכלליים (הכנסה והוצאה) מסתכם בכ-7.2 מיליארד ש"ח ובכ-7.3 מיליארד ש"ח בהתאמה.

המידע המלא
 
נושא מידע ונתונים
 
עיקרי התקציב - משרד הבריאות  
 
הצעת התקציב - משרד הבריאות  
 
הוראות התקציב לשנת 2011 
 
הוראות התקציב לשנת 2011 
 
הוראות התקציב לשנת 2012 
 
הוראות התקציב לשנת 2012 
 
סעיף 24 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - פירוט תקציב משרד הבריאות 
 
סעיף 67 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - בריאות 
 
סעיף 94 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - בתי חולים ממשלתיים 
 
סעיף 24 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - פירוט תקציב משרד הבריאות 
 
סעיף 67 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - בריאות 
 
סעיף 94 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - בתי חולים ממשלתיים 
 
משרד האוצר - דף הבית אגף תקציבים - דף הבית