משרד החינוך
חיפוש

 משרד החינוך 

משרד החינוך 

הצעת תקציב משרד החינוך (סעיף 20) לשנות הכספים 2012-2011 עומדת על כ-34.9 מיליארד ש"ח וכ-36.28 מיליארד ש"ח בהתאמה הוצאה נטו ועל כ-1.6 מיליארד ש"ח הוצאה מותנית בהכנסה בכל אחת מהשנים. לרשות המשרד תועמד הרשאה להתחייב בגובה של 171.5 מיליון ש"ח ו-157 מיליון ש"ח בהתאמה.
הצעת תקציב הפיתוח של משרד החינוך (סעיף 60) לשנות התקציב 2012-2011 עומדת על כ-627.58 מיליון ש"ח וכ-676.6 מיליון ש"ח בהתאמה הוצאה נטו ועל כ-829.7 מיליון ש"ח וכ-959.2 מיליון ש"ח בהתאמה הרשאה להתחייב.

המידע המלא:
 
נושא מידע ונתונים
 
עיקרי תקציב - משרד החינוך  
 
הצעת תקציב - משרד החינוך  
 
הוראות התקציב לשנת 2011 
 
הוראות התקציב לשנת 2011 
 
הוראות התקציב לשנת 2012 
 
הוראות התקציב לשנת 2012 
 
סעיף 20 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - פירוט תקציב משרד החינוך 
 
סעיף 60 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - חינוך 
 
סעיף 20 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - פירוט תקציב משרד החינוך 
 
סעיף 60 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - חינוך 
 
משרד האוצר - דף הבית אגף תקציבים - דף הבית