מנהל מקרקעי ישראל
חיפוש

 מנהל מקרקעי ישראל 

מנהל מקרקעי ישראל 

הצעת תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנות הכספים 2012-2011 (סעיף 98) מסתכמת בכ-5.5 מיליארד ש"ח בכל שנה. בשנים 2012-2011 תועמד לרשות המינהל הרשאה להתחייב בגובה של כ-900 מיליון ש"ח בכל שנה.

המידע המלא
 
נושא מידע ונתונים
 
עיקרי התקציב - מינהל מקרקעי ישראל  
 
הצעת התקציב - מינהל מקרקעי ישראל  
 
הוראות התקציב לשנת 2011 
 
הוראות התקציב לשנת 2011 
 
הוראות התקציב לשנת 2012 
 
הוראות התקציב לשנת 2012 
 
סעיף 98 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - פירוט תקציב מינהל מקרקעי ישראל 
 
סעיף 98 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - פירוט תקציב מינהל מקרקעי ישראל 
 
משרד האוצר - דף הבית אגף תקציבים - דף הבית