צור קשר

מנהל מקרקעי ישראל

​​​​​​​​​​​​הצעת תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנות הכספים 2012-2011 (סעיף 98) מסתכמת בכ-5.5 מיליארד ש"ח בכל שנה. בשנים 2012-2011 תועמד לרשות המינהל הרשאה להתחייב בגובה של כ-900 מיליון ש"ח בכל שנה.