משרד הבינוי והשיכון
חיפוש

 משרד הבינוי והשיכון 

משרד הבינוי והשיכון 

הצעת תקציב משרד השיכון לשנות הכספים 2012-2011 (סעיפים 43,29,42,70) מסתכמת בכ-5.6 מיליארד ש"ח ובכ-5.5 מיליארד ש"ח בהתאמה, מהם כ-3.6 מיליארד ש"ח וכ-3.5 מיליארד ש"ח בהתאמה בהוצאה נטו, וכ-2 מיליארד ש"ח בכל אחת מהשנים בהוצאה מותנית בהכנסה. בשנים 2012-2011 תועמד לרשות המשרד הרשאה להתחייב בגובה של כ-3 מיליארד ש"ח בכל אחת מהשנים.

המידע המלא:
 
נושא מידע ונתונים
 
עיקרי התקציב - משרד הבינוי והשיכון 
 
הצעת התקציב - משרד הבינוי והשיכון 
 
הוראות התקציב לשנת 2011 
 
הוראות התקציב לשנת 2011 
 
הוראות התקציב לשנת 2012 
 
הוראות התקציב לשנת 2012 
 
סעיף 29 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - פירוט תקציב משרד הבינוי והשיכון 
 
סעיף 42 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - מענקי בינוי ושיכון 
 
סעיף 43 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - המרכז למיפוי ישראל 
 
סעיף 70 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - שיכון 
 
סעיף 29 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - פירוט תקציב משרד הבינוי והשיכון 
 
סעיף 42 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - מענקי בינוי ושיכון 
 
סעיף 43 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - המרכז למיפוי ישראל 
 
סעיף 70 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - שיכון 
 
משרד האוצר - דף הבית אגף תקציבים - דף הבית