משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
חיפוש

 משרד התעשיה המסחר והתעסוקה 

משרד התמ"ת 

הצעת תקציב משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לשנות הכספים 2012-2011 (סעיפים 36,38 ו-76) מסתכמת בכ-4.74 מיליארד ש"ח ובכ-4.86 מיליארד ש"ח בהתאמה, מתוכם כ-4.16 מיליארד ש"ח וכ-4.28 מיליארד ש"ח בהתאמה בהוצאה נטו, וכ-574 מיליון ש"ח וכ-573 מיליון ש"ח בהתאמה בהוצאה מותנית בהכנסה, כמו כן, בכל אחת מהשנים תועמד לרשות המשרד הרשאה להתחייב בסך של כ-1.6 מיליארד ש"ח.

המידע המלא:
 
נושא מידע ונתונים
 
עיקרי התקציב - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  
 
הצעת התקציב - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  
 
הוראות התקציב לשנת 2011 
 
הוראות התקציב לשנת 2011 
 
הוראות התקציב לשנת 2012 
 
הוראות התקציב לשנת 2012 
 
סעיף 36 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - פירוט תקציב משרד התעשיה והמסחר 
 
סעיף 38 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - תמיכות בענפי משק 
 
סעיף 76 שאילתא לסכומי תקציב 2011 - פיתוח התעשיה 
 
סעיף 36 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - פירוט תקציב משרד התעשיה והמסחר 
 
סעיף 38 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - תמיכות בענפי משק 
 
סעיף 76 שאילתא לסכומי תקציב 2012 - פיתוח התעשיה 
 
משרד האוצר - דף הבית אגף תקציבים - דף הבית