צור קשר

משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

הצעת תקציב משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לשנות הכספים 2012-2011 (סעיפים 36,38 ו-76) מסתכמת בכ-4.74 מיליארד ש"ח ובכ-4.86 מיליארד ש"ח בהתאמה, מתוכם כ-4.16 מיליארד ש"ח וכ-4.28 מיליארד ש"ח בהתאמה בהוצאה נטו, וכ-574 מיליון ש"ח וכ-573 מיליון ש"ח בהתאמה בהוצאה מותנית בהכנסה, כמו כן, בכל אחת מהשנים תועמד לרשות המשרד הרשאה להתחייב בסך של כ-1.6 מיליארד ש"ח.