מסקנות הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל

הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל, אשר מונתה על ידי שר האוצר ביום 12 באפריל 2010, בוחנת את המערכת הפיסקאלית הנהוגה בישראל בתחום וזאת על מנת לקבוע האם מערכת זו, שגובשה בשנת 1952, מתאימה גם היום. לאור העניין הציבורי הרב שנוצר סביב עבודת הוועדה, מוצגים בזאת עמדות מטעם הציבור אשר נשלחו לעיון חברי הוועדה.

 

 

דו"ח ששינסקי - הדו"ח המלא​

נושא​מידע ונתונים​
 • דו"ח ששינסקי - הדו"ח המלא
 • תקציר מנהלים​
 • נספח א - חוות דעת מיעוט​
 • נספח ב - חוות דעת משפטית​
 • נספח ג - חוות דעת דניאל ג'ונסטון​
 • נספח ד - חוות דעת פרופ' רוברט פינדייק​
 • נספח ה - הדמיות​

 

טיוטת מסקנות הועדה להערות הציבור​

​נושאמידע ונתונים​
 • טיוטת עיקרי מסקנות הועדה 15.11.2010​
 • נספח א - חוות דעת משפטית ראשונה​
 • נספח ב - סקירה בינלאומית וחוות דעת דניאל ג'ונסטון​
 • נספח ג - חוות דעת כלכלית מימונית פרופ' רוברט פינדייק​
 • נספח ד - הדמיות מאגרים נבחרים​

 

חוות דעת משפטיות חיצוניות​

נושאמידע ונתונים​
 • חוות דעת - פרופ' יוסף מ' אדרעי
 • נספחים לחוות דעת אדרעי
 • חוות דעת - ד"ר אפי חלמיש
 • חוות דעת - פרופ' משה הירש

חוות הדעת שהוגשו לוועדה​

נושא​נתונים ומידע​
 • נייר עמדה - חיסונים פיננסיים​
 • אדם טבע ודין​
 • עמדת איגוד קופות הגמל​
 • עמדת ארגוני חברה וסביבה בנושא מחצבי הגז והנפט​
 • ד"ר ברנדה שפר​
 • פורום פעולה אזרחית​
 • המכון הישראלי לאנרגיה​
 • גלוב אקספלורייש​ן
 • FPC​
 • ברייטמן אלמגור זוהר ושות'​
 • עמדת הפורום הישראלי לאנרגיה​
 • האגודה הישראלית לכלכלה בת קיימא​
 • Pelagic Exploration Company​
 • פרופ' יוסי בן-ארצי​
 • Harris Consulting & Tax Ltd​
 • המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי​
 • Rimon Funds​
 • התנועה לאיכות השלטון​
 • נייר עמדה מטעם השותפויות המוגבלות ישראמקו נגב 2, נפטא חיפושים וחנ"ל ים המלח​
 • Gillerman Global Ltd​
 • קבוצת דלק בע"מ​
 • וועדת אנרגיה ותשתיות של לשכת עורכי הדין​
 • קבוצת הלמן אלדובי​
 • רציו חיפושי נפט​
 • כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ​
 • IEI​
 • פרופ' ברק מדינה​
 • דלק מערכות אנרגיה, דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט​
 • דלק מערכות אנרגיה, דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט - נספח - שלמה אלפיה וניסים יהושוע​
 • דלק מערכות אנרגיה, דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט - נספח - פרופסור אמיר ברנע​
 • דלק מערכות אנרגיה, דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט - נספח - פרופ' בנבנישתי​
 • דלק מערכות אנרגיה, דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט - נספח - פרופ' גליקסברג​
 • דלק מערכות אנרגיה, דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט - נספח - פרופ' דותן​
 • דלק מערכות אנרגיה, דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט - נספח פרופ' דויטש​
 • דלק מערכות אנרגיה, דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט - נספח - יצחק סוארי​
 • דלק מערכות אנרגיה, דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט - נספח - יצחק סוארי - נספח לחוות דעת​
 • דלק מערכות אנרגיה, דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט - נספח - גיזה זינגר אבן בע"מ​
 • נובל אנרג'י​
 • נובל אנרג'י - נספח א'​
 • נובל אנרג'י - נספח ב'​
 • נובל אנרג'י - נספח ג'​
 • נובל אנרג'י - נספח ד'​
 • נובל אנרג'י - נספח ה'​
 • נובל אנרג'י - נספח ו'​
 • נובל אנרג'י - נספח ז'​
 • נובל אנרג'י - נספח ח'​
 • נובל אנרג'י - נספח ט'​
 • נובל אנרג'י - נספח י'​
 • פורום פעולה אזרחית​
 • איגוד הבנקים הזרים בישראל​
 • הבנק העולמי​

 ​

חוות הדעת שהוגשו לוועדה לאחר פרסום טיוטת מסקנות הוועדה​

​נושאמידע ונתונים​
 • חוות דעת - נכון קונקורד ​
 • חוות דעת -  גלוב אקספלורשיין​
 • חוות דעת- קבוצת דלק​
 • חוות דעת - שותפות רציו​
 • חוות דעת - דלק מערכות אנרגיה​
 • חוות דעת - ישראמקו נגב 2​
 • חוות דעת - מודיעין אנרגיה​
 • חוות דעת - דור חיפושי גז ואלון חיפושי גז​
 • חוות דעת - גבעות עולם​
 • חוות דעת - נובל אנרג'י​
 • חוות דעת - משרד רסלר​
 • חוות דעת - כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ​
 • חוות דעת - אדם טבע ודין​
 • חוות דעת - עמותת גז ונפט טבעי כחול לבן​
 • חוות דעת - דור כימיקלים​