משרד המדע, התרבות והספורט
חיפוש

 משרד המדע, התרבות והספורט  

המדע התרבות והספורט 

הצעת תקציב משרד המדע, התרבות והספורט לשנת 2010-2009 (סעיף 19) מסתכמת בכ 824.4 מיליון ש"ח בהוצאה ברוטו, מתוכם כ 22.4 מיליון ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, וכן כ 43.5 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב.
במסגרת אחריותו פועל המשרד לקביעת מדיניות, לקידום, לחיזוק ולהקמת תשתית בשלושת התחומים העיקריים שבסמכותו - המדע, התרבות והספורט.

דגשים מרכזיים לשנת 2009 - 2010

> תחום המדע

המשרד תומך בפיתוח התשתיות המדעיות והטכנולוגיות במדינת ישראל ובמחקר התשתיתי המעודד צמיחה ומצוינות ומאפשר את מימוש הפוטנציאל הכלכלי הטמון בידע מדעי-טכנולוגי.

 

> תחום התרבות

בתחום התרבות יטפל המשרד במוסדות תרבות ואמנות בישראל, במפעלים ובאירועי תרבות שונים; יסייע למוסדות תרבות ואמנות; ויתמוך במיזמים בתחום התרבות. במסגרת זו יפעל המשרד לביסוס מעמד האמן היוצר, האמן המבצע והיצירה המקורית, המהווים את התשתית לחיי התרבות והאמנות בישראל.

 

> תחום הספורט

המשרד מסייע לרשויות מקומיות, להתאחדויות ולאגודות הספורט בפיתוח הספורט בכל צורותיו ורמותיו. כמו כן,המשרד פועל בתחומים שונים להעלאת רמת הכושר הגופני והמיומנות הספורטיבית; לטיפוח כישרונות צעירים בענפי ספורט שונים; ליצירת דפוסי התנהגות ספורטיביים; לחיזוק התהליך החינוכי למשמעת עצמית ולכיבוד החוקים בתחרויות; ולטיפוח ושימור איכויות גבוהות ורמות הצטיינות לאומיות ובין-לאומיות בענפי הספורט השונים.

המידע המלא:
 
נושא מידע ונתונים
 
עיקרי התקציב - משרד המדע, התרבות והספורט  
 
דברי הסבר לתקציב משרד המדע, התרבות והספורט  
 
משרד המדע התרבות והספורט - תקנות התקציב 2009 
 
משרד המדע התרבות והספורט - תקנות התקציב 2010 
 
סעיף 19 שאילתא לסכומי תקציב 2009 - פירוט תקציב משרד המדע, התרבות והספורט 
 
סעיף 19 שאילתא לסכומי תקציב 2010 - פירוט תקציב משרד המדע, התרבות והספורט 
 
משרד האוצר - דף הבית אגף תקציבים - דף הבית