עובדי מדינה

 עובדי מדינה 

עובדי מדינה 
 
 
באזור זה תוכלו למצוא מידע מיחידות האוצר,  הנוגע לתנאי שכר, זכויות וחובות ומידע שימושי אחר הרלוונטי לעובדי המדינה. כמו כן מידע הנוגע לגמלאי שירות המדינה