ועדת ששינסקי 2 פרסמה את הדו"ח הסופי

הוועדה ממליצה על הטלת "מס משאבי טבע" על רווחי יתר בשיעור של 42% - יישום כלל הצעדים יכניס לקופת המדינה כ-400 מיליון ₪ בשנה

התכנית הכלכלית לשנת 2015

התכנית הכלכלית המוצעת לשנת 2015 באתר אגף תקציבים

התחדשנו!

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט החדש של משרד האוצר

משרד האוצר מפרסם לראשונה את מדד השירות הפרטני של חברות הביטוח

המדד מאפשר לצרכן להשוות בפשטות בין חברות הביטוח בהתאם לטיב ומהירות השירות הניתן למבוטחים

אפליקציית ביטוח בדרכים

מה צריך לדעת במקרה של תאונת דרכים או גניבת רכב?

 

 

מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה <a href="http://car.mof.gov.il/" target="_blank" title="מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה">http://car.mof.gov.il/</a>מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d17170
מחשבון עלות משכנתא <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Mortgage.aspx" target="_blank" title="מחשבון עלות משכנתא">Mortgage.aspx</a>מחשבון עלות משכנתא מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d18180
מחשבון ניהול תקציב <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Budget-Management.aspx" target="_blank" title="מחשבון ניהול תקציב">Budget-Management.aspx</a>מחשבון ניהול תקציב מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d19190
מחשבון עלות המינוס<a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Minus.aspx" target="_blank" title="מחשבון עלות המינוס">Minus.aspx</a>מחשבון עלות המינוסמידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d20200
אפליקציית ביטוח בדרכים <a href="/about/Articles/Pages/RoadInsuranceApp.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />RoadInsuranceApp.aspx</a>אפליקציית ביטוח בדרכים מידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d350
המדריך לביטוח רכב<a href="http://mof.gov.il/carinsurance/" target="_blank" title="המדריך לביטוח רכב">http://mof.gov.il/carinsurance/</a>המדריך לביטוח רכבמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d770
חוק חופש המידע<a href="/Pages/FreeInfoLaw.aspx" target="_blank" title="חוק חופש המידע">חוק חופש המידע</a>חוק חופש המידעמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d880
הסכם ה - FATCA בין ישראל לארה"ב<a href="http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/" target="_blank" title="הסכם ה - FATCA בין ישראל לארה"ב">http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/</a>הסכם ה - FATCA בין ישראל לארה"במידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d4182
אמנות למניעת כפל מס<a href="http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/" target="_blank" title="אמנות למניעת כפל מס">http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/</a>אמנות למניעת כפל מסמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d4284
המדריך לביטוח דירה<a href="http://www.mof.gov.il/app_insurance/" target="_blank" title="המדריך לביטוח דירה">http://www.mof.gov.il/app_insurance/</a>המדריך לביטוח דירהמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d4375
דוח הממונה על השכר<a href="http://hsgs.mof.gov.il/" target="_blank" title="דוח הממונה על השכר">http://hsgs.mof.gov.il/</a>דוח הממונה על השכרמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d110
סקירה חודשית של מצב המשק<a href="/ReportsAndReviews/Pages/SkirotMeshek.aspx" target="_blank" title="סקירה חודשית של מצב המשק">סקירה חודשית של מצב המשק</a>סקירה חודשית של מצב המשקמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d220
ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים<a href="/ReportsAndReviews/Pages/BitzoaTaktziv.aspx" target="_blank" title="ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים">ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים</a>ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסיםמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d530
סקירות ענף הנדל"ן למגורים<a href="/ReportsAndReviews/Pages/SkirotNadlan.aspx" target="_blank" title="סקירות ענף הנדל"ן למגורים">סקירות ענף הנדל"ן למגורים</a>סקירות ענף הנדל"ן למגוריםמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d640
מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים <a href="https://itur.mof.gov.il/" target="_blank" title="מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים">https://itur.mof.gov.il/</a>מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים מידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d990
הגשת תלונה למפקח על הביטוח <a href="https://pe.mof.gov.il/SubmitComplaint.aspx" target="_blank" title="הגשת תלונה למפקח על הביטוח ">SubmitComplaint.aspx</a>הגשת תלונה למפקח על הביטוח מידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d12120
מידע על תלונות שהוגשו למפקח על הביטוח <a href="https://pniot.mof.gov.il/pages/entry.aspx" target="_blank" title="מידע על תלונות שהוגשו למפקח על הביטוח ">entry.aspx</a>מידע על תלונות שהוגשו למפקח על הביטוח מידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d13130
גמל - נט<a href="http://gemelnet.mof.gov.il/views/dafmakdim.aspx" target="_blank" title="גמל - נט">dafmakdim.aspx</a>גמל - נטמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d14140
פנסיה - נט<a href="http://pensyanet.mof.gov.il/Pensya/Pensya/UI/dafMakdim.aspx" target="_blank" title="פנסיה - נט">dafMakdim.aspx</a>פנסיה - נטמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d15191
תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשיז - 1957 <a href="http://hrights.mof.gov.il/forms/tvia_redifot1957_new.pdf" target="_blank" title="תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשיז - 1957">tvia_redifot1957_new.pdf</a>תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשיז - 1957 ניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d25250
בקשה לקבלת קצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות <a href="http://hrights.mof.gov.il/forms/tofes_bakasha_kitzba.pdf" target="_blank" title="בקשה לקבלת קצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות ">tofes_bakasha_kitzba.pdf</a>בקשה לקבלת קצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות ניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d26260
בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות <a href="/Documents/Vada_Refuit_4.pdf" target="_blank" title="בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות ">Vada_Refuit_4.pdf</a>בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות ניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d27270
בקשה להנחה בתרופות<a href="http://hrights.mof.gov.il/forms/DrugsDiscount.pdf" target="_blank">DrugsDiscount.pdf</a>בקשה להנחה בתרופותניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d46282
לכל הטפסים<a href="http://hrights.mof.gov.il/" target="_blank">http://hrights.mof.gov.il/</a>לכל הטפסיםניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d47284
הודעות ועדכונים <a href="http://hrights.mof.gov.il/" target="_blank" title="הודעות ועדכונים">http://hrights.mof.gov.il/</a>הודעות ועדכונים ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d21210
חוברת זכויות <a href="http://hrights.mof.gov.il/forms/rights2013.pdf" target="_blank" title="חוברת זכויות">rights2013.pdf</a>חוברת זכויות ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d22220
אתר כל זכות <a href="http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94" target="_blank" title="אתר כל זכות">%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94</a>אתר כל זכות ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d23230
מרכז המידע<a href="http://hrights.mof.gov.il" target="_blank" title="מרכז המידע">hrights.mof.gov.il</a>מרכז המידעניצולי שואהצור קשר{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d29290
רישוי יחידים<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Individua-licensing/Pages/default.aspx" target="_blank" title="רישוי יחידים">default.aspx </a>רישוי יחידיםסוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d39420
רישוי תאגידים <a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/Corporate-licensing-procedures.aspx" target="_blank" title="רישוי תאגידים">PageNotFoundError.aspx</a>רישוי תאגידים סוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d40430
המסלקה הפנסיונית<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/Pensionclearance.aspx">Pensionclearance.aspx</a>המסלקה הפנסיוניתסוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d45440
מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינות<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/info.aspx" target="_blank" title="מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינות">Licensing-system-for-agents-and-advisors-Payment-exams.aspx</a>מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינותסוכנים ויועציםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d37400
מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/agentSearch.aspx" target="_blank" title="מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני">agentSearch.aspx </a>מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוניסוכנים ויועציםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d38410
הנחיות למעסיקים בזמן שביתה <a href="/Sachar/Pages/Guidelinesforemployersstrike.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Guidelinesforemployersstrike.aspx</a>הנחיות למעסיקים בזמן שביתה עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d32320
איך לנייד חיסכון פנסיוני <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Transfering-Pension-Saving-Checklist.aspx" target="_blank" title="איך לנייד חיסכון פנסיוני">Transfering-Pension-Saving-Checklist.aspx</a>איך לנייד חיסכון פנסיוני עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d33330
כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצבים<a href="/Sachar/Instructions/Pages/GeneralDeal.aspx" target="_blank" title="כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצבים">GeneralDeal.aspx </a>כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצביםעובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d34340
מילון מונחים בתחום השכר <a href="/Sachar/Pages/glossaryofterms.aspx" title="מיליון מונחים בתחום שכר">glossaryofterms.aspx</a>מילון מונחים בתחום השכר עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d36350
סימולטור פרישה <a href="https://simulator-prisha.mof.gov.il/login.aspx" target="_blank" title="סימולטור פרישה">login.aspx </a>סימולטור פרישה עובדים ומעסיקיםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d30300
מערכת חוזרי הממונה על השכר<a href="http://hozrim.mof.gov.il/doc/sachar/sachar_hozrim.nsf" target="_blank" title="מערכת חוזרי הממונה על השכר ">sachar_hozrim.nsf </a>מערכת חוזרי הממונה על השכרעובדים ומעסיקיםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d31310

צור קשר

עקבו אחרינו