התכנית הכלכלית לשנת 2015

התכנית הכלכלית המוצעת לשנת 2015 באתר אגף תקציבים

ועדת ששינסקי 2 פרסמה את הדו"ח הסופי

הוועדה ממליצה על הטלת "מס משאבי טבע" על רווחי יתר בשיעור של 42% - יישום כלל הצעדים יכניס לקופת המדינה כ-400 מיליון ₪ בשנה

התחדשנו!

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט החדש של משרד האוצר

אפליקציית ביטוח בדרכים

מה צריך לדעת במקרה של תאונת דרכים או גניבת רכב?

 

 

מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה <a href="http://car.mof.gov.il/" target="_blank" title="מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה">http://car.mof.gov.il/</a>מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d17170
מחשבון עלות משכנתא <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Mortgage.aspx" target="_blank" title="מחשבון עלות משכנתא">Mortgage.aspx</a>מחשבון עלות משכנתא מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d18180
מחשבון ניהול תקציב <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Budget-Management.aspx" target="_blank" title="מחשבון ניהול תקציב">Budget-Management.aspx</a>מחשבון ניהול תקציב מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d19190
מחשבון עלות המינוס<a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Minus.aspx" target="_blank" title="מחשבון עלות המינוס">Minus.aspx</a>מחשבון עלות המינוסמידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d20200
אפליקציית ביטוח בדרכים <a href="/about/Articles/Pages/RoadInsuranceApp.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />RoadInsuranceApp.aspx</a>אפליקציית ביטוח בדרכים מידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d350
המדריך לביטוח רכב<a href="http://mof.gov.il/carinsurance/" target="_blank" title="המדריך לביטוח רכב">http://mof.gov.il/carinsurance/</a>המדריך לביטוח רכבמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d770
חוק חופש המידע<a href="/Pages/FreeInfoLaw.aspx" target="_blank" title="חוק חופש המידע">חוק חופש המידע</a>חוק חופש המידעמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d880
הסכם ה - FATCA בין ישראל לארה"ב<a href="http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/" target="_blank" title="הסכם ה - FATCA בין ישראל לארה"ב">http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/</a>הסכם ה - FATCA בין ישראל לארה"במידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d4182
אמנות למניעת כפל מס<a href="http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/" target="_blank" title="אמנות למניעת כפל מס">http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/</a>אמנות למניעת כפל מסמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d4284
המדריך לביטוח דירה<a href="http://www.mof.gov.il/app_insurance/" target="_blank" title="המדריך לביטוח דירה">http://www.mof.gov.il/app_insurance/</a>המדריך לביטוח דירהמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d4375
דוח הממונה על השכר<a href="http://hsgs.mof.gov.il/" target="_blank" title="דוח הממונה על השכר">http://hsgs.mof.gov.il/</a>דוח הממונה על השכרמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d110
סקירה חודשית של מצב המשק<a href="/ReportsAndReviews/Pages/SkirotMeshek.aspx" target="_blank" title="סקירה חודשית של מצב המשק">סקירה חודשית של מצב המשק</a>סקירה חודשית של מצב המשקמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d220
ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים<a href="/ReportsAndReviews/Pages/BitzoaTaktziv.aspx" target="_blank" title="ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים">ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים</a>ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסיםמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d530
סקירות ענף הנדל"ן למגורים<a href="/ReportsAndReviews/Pages/SkirotNadlan.aspx" target="_blank" title="סקירות ענף הנדל"ן למגורים">סקירות ענף הנדל"ן למגורים</a>סקירות ענף הנדל"ן למגוריםמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d640
מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים <a href="https://itur.mof.gov.il/" target="_blank" title="מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים">https://itur.mof.gov.il/</a>מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים מידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d990
הגשת תלונה למפקח על הביטוח <a href="https://pe.mof.gov.il/SubmitComplaint.aspx" target="_blank" title="הגשת תלונה למפקח על הביטוח ">SubmitComplaint.aspx</a>הגשת תלונה למפקח על הביטוח מידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d12120
מידע על תלונות שהוגשו למפקח על הביטוח <a href="https://pniot.mof.gov.il/pages/entry.aspx" target="_blank" title="מידע על תלונות שהוגשו למפקח על הביטוח ">entry.aspx</a>מידע על תלונות שהוגשו למפקח על הביטוח מידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d13130
גמל - נט<a href="http://gemelnet.mof.gov.il/views/dafmakdim.aspx" target="_blank" title="גמל - נט">dafmakdim.aspx</a>גמל - נטמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d14140
פנסיה - נט<a href="http://pensyanet.mof.gov.il/Pensya/Pensya/UI/dafMakdim.aspx" target="_blank" title="פנסיה - נט">dafMakdim.aspx</a>פנסיה - נטמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d15191
תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשיז - 1957 <a href="http://hrights.mof.gov.il/forms/tvia_redifot1957_new.pdf" target="_blank" title="תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשיז - 1957">tvia_redifot1957_new.pdf</a>תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשיז - 1957 ניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d25250
בקשה לקבלת קצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות <a href="http://hrights.mof.gov.il/forms/tofes_bakasha_kitzba.pdf" target="_blank" title="בקשה לקבלת קצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות ">tofes_bakasha_kitzba.pdf</a>בקשה לקבלת קצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות ניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d26260
בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות <a href="/Documents/Vada_Refuit_4.pdf" target="_blank" title="בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות ">Vada_Refuit_4.pdf</a>בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות ניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d27270
בקשה להנחה בתרופות<a href="http://hrights.mof.gov.il/forms/DrugsDiscount.pdf" target="_blank">DrugsDiscount.pdf</a>בקשה להנחה בתרופותניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d46282
לכל הטפסים<a href="http://hrights.mof.gov.il/" target="_blank">http://hrights.mof.gov.il/</a>לכל הטפסיםניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d47284
הודעות ועדכונים <a href="http://hrights.mof.gov.il/" target="_blank" title="הודעות ועדכונים">http://hrights.mof.gov.il/</a>הודעות ועדכונים ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d21210
חוברת זכויות <a href="http://hrights.mof.gov.il/forms/rights2013.pdf" target="_blank" title="חוברת זכויות">rights2013.pdf</a>חוברת זכויות ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d22220
אתר כל זכות <a href="http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94" target="_blank" title="אתר כל זכות">%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94</a>אתר כל זכות ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d23230
מרכז המידע<a href="http://hrights.mof.gov.il" target="_blank" title="מרכז המידע">hrights.mof.gov.il</a>מרכז המידעניצולי שואהצור קשר{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d29290
רישוי יחידים<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Individua-licensing/Pages/default.aspx" target="_blank" title="רישוי יחידים">default.aspx </a>רישוי יחידיםסוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d39420
רישוי תאגידים <a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/Corporate-licensing-procedures.aspx" target="_blank" title="רישוי תאגידים">PageNotFoundError.aspx</a>רישוי תאגידים סוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d40430
המסלקה הפנסיונית<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/Pensionclearance.aspx">Pensionclearance.aspx</a>המסלקה הפנסיוניתסוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d45440
מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינות<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/info.aspx" target="_blank" title="מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינות">Licensing-system-for-agents-and-advisors-Payment-exams.aspx</a>מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינותסוכנים ויועציםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d37400
מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/agentSearch.aspx" target="_blank" title="מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני">agentSearch.aspx </a>מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוניסוכנים ויועציםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d38410
הנחיות למעסיקים בזמן שביתה <a href="/Sachar/Pages/Guidelinesforemployersstrike.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Guidelinesforemployersstrike.aspx</a>הנחיות למעסיקים בזמן שביתה עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d32320
איך לנייד חיסכון פנסיוני <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Transfering-Pension-Saving-Checklist.aspx" target="_blank" title="איך לנייד חיסכון פנסיוני">Transfering-Pension-Saving-Checklist.aspx</a>איך לנייד חיסכון פנסיוני עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d33330
כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצבים<a href="/Sachar/Instructions/Pages/GeneralDeal.aspx" target="_blank" title="כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצבים">GeneralDeal.aspx </a>כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצביםעובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d34340
מילון מונחים בתחום השכר <a href="/Sachar/Pages/glossaryofterms.aspx" title="מיליון מונחים בתחום שכר">glossaryofterms.aspx</a>מילון מונחים בתחום השכר עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d36350
דרושים<a href="/ReportsAndReviews/Pages/wanted.aspx" target="_blank">wanted.aspx</a>דרושיםעובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d48445
סימולטור פרישה <a href="https://simulator-prisha.mof.gov.il/login.aspx" target="_blank" title="סימולטור פרישה">login.aspx </a>סימולטור פרישה עובדים ומעסיקיםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d30300
מערכת חוזרי הממונה על השכר<a href="http://hozrim.mof.gov.il/doc/sachar/sachar_hozrim.nsf" target="_blank" title="מערכת חוזרי הממונה על השכר ">sachar_hozrim.nsf </a>מערכת חוזרי הממונה על השכרעובדים ומעסיקיםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d31310

צור קשר

עקבו אחרינו